Zakład Traduktologii i Badań nad Kanadą Frankofońską

Zakład Traduktologii i Leksykologii prowadzi badania w następujących dziedzinach: szeroko pojęta teoria przekładu oparta na teorii dyskursu i modeli tekstów; przekład audiowizualny we wszystkich jego formach; przekład intersemiotyczny; komunikacja tekstowa i wizualna w środkach masowego przekazu; kulturowe uwarunkowania przekładu tekstów literackich i użytkowych (ekonomicznych, prawniczych, politycznych, technicznych). Zapożyczenia i neologizmy we współczesnych kontaktach z krajami Europy.

kierownik: prof. zw. dr hab. Teresa Tomaszkiewicz   [więcej]

Pracownicy:
prof. UAM dr hab. inż. arch. Barbara Walkiewicz   [więcej]
dr Paulina Borowczyk   [więcej]
dr Małgorzata Czubińska   [więcej]
dr Justyna Woroch   [więcej]
mgr Monika Dzida-Błażejczyk   [więcej]
mgr Katarzyna Krajewska   [więcej]
mgr Patrycja Masłowska   [więcej]