Projekty i granty

Projekty granty

Marta Sukiennicka, Dziewiętnastowieczne palingenezy. Ujęcie epistemokrytyczne

https://wn.amu.edu.pl/sprawy-naukowe/projekty/marta-sukiennicka,-dziewietnastowieczne-palingenezy.-ujecie-epistemokrytyczne

Nicolae Alexandru Virastau, Życie i twórczość nadwornego astrologa, który nie wierzył w astrologię: Jean Thenaud i wczesna recepcja Lukiana z Samosat w renesansowej Francji

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2022-03-15-ako9z8/streszczenia/559840-pl.pdf

Katarzyna Płaczek, Rola elementów literackich i narracyjnych w hiszpańskich traktatach medycznych z przełomu XVI i XVII wieku

https://wn.amu.edu.pl/sprawy-naukowe/projekty/katarzyna-placzek,-rola-elementow-literackich-i-narracyjnych-w-hiszpanskich-traktatach-medycznych-z-przelomu-xvi-i-xvii-wieku

Brygida Sawicka-Stępińska, Osłabienie fonemu /s/ w mowie lektorów radiowych w języku hiszpańskim z Guayaquil - analiza akustyczna i socjolingwistyczna zmiany fonetycznej

https://wn.amu.edu.pl/sprawy-naukowe/projekty/brygida-sawicka-stepinska,-oslabienie-fonemu-s-w-mowie-lektorow-radiowych-w-jezyku-hiszpanskim-z-guayaquil-analiza-akustyczna-i-socjolingwistyczna-zmiany-fonetycznej

Marta Sukiennicka, Retoryczny Arsenał romantyków z kręgu Charlesa Nodiera (1824-34)

https://wn.amu.edu.pl/sprawy-naukowe/projekty/marta-sukiennicka,-retoryczny-arsenal-romantykow-z-kregu-charlesa-nodiera-1824-34

Alfons Gregori i Gomis, Element ideologiczny w literaturze fantastycznej

https://wn.amu.edu.pl/sprawy-naukowe/projekty/alfons-gregori-i-gomis,-element-ideologiczny-w-literaturze-fantastycznej