Językoznawstwo i literaturoznawstwo romańskie

Zakład Językoznawstwa Romańskiego i Badań Kontrastywnych
Zakład Traduktologii i Badań nad Kanadą Frankofońską
Zakład Literatury Francuskiej, Komparatystyki Literackiej i badań nad Belgią Frankofońską
Zakład Akwizycji Języka i Glottodydaktyki
Pracownia Dydaktyki i Kreatywności Językowej i Komunikacji Interkulturowej
Laboratorium Praktycznej Nauki Języka Francuskiego