Zakład Językoznawstwa Romańskiego i Badań Kontrastywnych

Językoznawstwo romańskie oraz badania porównawcze francusko-polskie. W szczególności semantyka w połączeniu ze składnią, a w tym predykacja rzeczownikowa i przysłówkowa. Metody formalne w opisie języka i ich wykorzystanie w lingwistyce komputerowej. Prace nad budową cyfrowych zasobów języka polskiego. Zjawiska wieloznaczności językowej, teoria komunikacji oraz badania nad dyskursem medialnym pod kątem wartościowania i skuteczności wypowiedzi. Analiza wyrażeń emotywnych w perspektywie porównawczej. Zastosowanie wyników badań w gramatyce opisowej, w dydaktyce, w opracowaniach leksykograficznych oraz w szeroko pojętej technologii języka (słowniki elektroniczne, automatyczne przetwarzanie języka naturalnego).

kierownik: prof. zw. dr hab. Grażyna Vetulani   [więcej]

Pracownicy:
prof. UAM dr hab. Agnieszka Kaliska   [więcej]
dr Jolanta Dyoniziak   [więcej]
dr Ewa Pirogowska   [więcej]
dr Magdalena Stefaniak   [więcej]
mgr Michał Bryja   [więcej]
mgr Joanna Koswenda   [więcej]