Laboratorium Praktycznej Nauki Języka Francuskiego

Laboratorium Praktycznej Nauki Języka Francuskiego zajmuje się definiowaniem, realizacją oraz weryfikacją efektów uczenia się w ramach zajęć z języka francuskiego.

Pracowniczki i pracownicy Laboratorium prowadzą zajęcia zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich, nauczając języka od podstaw do poziomów C1/C2. Zajęcia prowadzone w ramach Laboratorium pozwalają na rozwijanie wszystkich sprawności językowych, umożliwiając skuteczną naukę języka francuskiego.

W ramach Laboratorium organizowane są również zajęcia z języka francuskiego na filologiach włoskiej, portugalskiej i rumuńskiej.

Kierownik: mgr Izabela Majcher   [więcej]

Pracownicy:
mgr Izabela Birecka   [więcej]
mgr Béatrice Mikołajczyk   [więcej]
mgr Jean-Marie Lallouet   [więcej]
mgr Anne-Claire Moreau   [więcej]
mgr Joanna Mueller   [więcej]
mgr Séverine Pacholczyk   [więcej]
lic. Philippe Marlière   [więcej]