Pracownia Dydaktyki Kreatywności Językowej i Komunikacji Interkulturowej

Brak informacji.

Kierownik: prof. UAM dr hab. Marzena Blachowska-Szmigiel    [więcej]

Pracownicy:
prof. UAM dr hab. Małgorzata Spychała-Wawrzyniak   [więcej]
dr Anna Zgorzelska   [więcej]
mgr Anna Jaworska   [więcej]