Doktoraty

Doktoraty

Data: 24.11.2023
Doktor Magdalena Wegner
Temat rozprawyLa novel·la negra i policíaca de Manuel Vázquez Montalbán i Jaume Fuster: estudi dels aspectes històrics, sistèmics i de gènere
Promotor: prof. UAM dr hab. Alfons Gregori i Gomis
Recenzenci: Àlex Martín Escribà (Universidad de Salamanca), prof. UW dr hab. Katarzyna Moszczyńska-Dürst (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Anna Sawicka (Uniwersytet Jagielloński)Data: 23.11.2023
Doktor Katarzyna Płaczek-Kaszyńska
Temat rozprawy: Ganar la confianza del lector: el papel de los elementos retóricos y narrativos en los tratados médicos en español (finales del siglo XVI-principios del siglo XVII)
Promotor: prof. UAM dr hab. Barbara Łuczak
Recenzenci: prof. dr hab. Beata Baczyńska (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Joanna Partyka (Instytut Badań Literackich PAN), dr hab. Marta Piłat-Zuzankiewicz (Uniwersytet Warszawski)Data: 13.11.2023
Doktor Joanna Weronika Bartkowiak
Temat rozprawy: La terza narrazione. Le dissonanze nell’opera doppia di Dino Buzzati
Promotor: prof. UAM dr hab. Barbara Kornacka
Recenzenci: prof. UW dr hab. Alessandro Baldacci (Uniwersytet Warszawski), prof. UW dr hab. Stefano Redaelli (Uniwersytet Warszawski), prof. UŚ dr hab. Joanna Janusz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)Data: 10.11.2023
Doktor Anna Małgorzata Waszau 
Temat rozprawy: Approche discursive de la culture en glottodidactique. Utilisation des émissions de téléréalité par les apprenants de fle  
Promotor: prof. UAM dr hab. Bernadeta Wojciechowska
Recenzenci: prof. UP dr hab. Elżbieta Gajewska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), prof. UW dr hab. Radosław Kucharczyk (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Halina Widła (Uniwersytet Śląski w Katowicach)Data: 28.09.2023
Doktor Marcello Giusto
Temat rozprawy: Tendenze sociolinguistiche e funzioni pragmatico-discorsive dei fenomeni di contatto
lingua-dialetto nel messaggio pubblicitario della paleotelevisione italiana: analisi del parlato trasmesso di
Carosello (1957-1977) 

Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Kwapisz-Osadnik
Recenzenci: dr hab. Artur Gałkowski, prof. UŁ; dr hab. Elżbieta Jamrozik, prof. UW; 
prof. UW; dr hab. Sylwia Skuza, prof. UMKData: 25.11.2022
Doktor Patrycja Masłowska
Temat rozprawy: Myśl filozoficzna Witolda Gombrowicza w kontekście przekładu jego prozy  na język francuski.
Promotor: prof. UAM dr hab. Barbara Walkiewicz
Promotor pomocniczy: prof. UAM dr hab. Iwona Kasperska 
Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Skibińska (Uniwersytet Wrocławski), prof. UMCS dr hab. Magdalena Mitura (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. UŁ dr hab. Magdalena Szeflińska-Baran (Uniwersytet Łódzki)Data: 24.11.2022
Doktor: Karol Krzyżosiak
Temat rozprawy: Corriger la nature. Huysmans, Maupassant, Villiers de L'Isle-Adam, Gourmont face à  l'épistémologie naturaliste
Promotor:  prof. UAM dr hab. Mirosław Loba
Recenzenci: prof. UMCS dr hab. Jolanta Rachwalska von Rejchwald, prof. UG dr hab. Ewa WierzbowskaData: 18.11.2022
Doktor: Katarzyna Krajewska
Temat rozprawy:
Tłumaczenie ustne w środowisku biznesowym na tle dotychczasowych paradygmatów.
Promotor: prof. UAM dr hab. Barbara Walkiewicz
Recenzenci: prof. dr hab. Łukasz Bogucki (Uniwersytet Łódzki), prof. UMK dr hab. Lech Zieliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)Data: 07.10.2022
Doktor Amelia Manceau
Temat rozprawy: Komunikacja w organizacjach o charakterze korporacyjnym. W poszukiwaniu uniwersalnego modelu „dyskursu organizacyjnego" na podstawie analizy porównawczej francusko-polskiej.
Promotor: prof. dr hab. Grażyna Vetulani
Recenzenci: prof. dr hab. Alicja Kacprzak (Uniwersytet Łódzki), prof. UP dr hab. Teresa Muryn, (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)Data: 17.12.2020
Doktor Brygida Sawicka-Stępińska
Temat rozprawy:  Cambio fonético frente a la norma en el español ecuatoriano. Enfoque acústico y sociolingüístico
Promotor: prof. UAM dr hab. Janusz Pawlik
Recenzenci: prof. dr hab. Wiaczesław Nowikow (Uniwersytet Łódzki), prof. KUL dr hab. Janusz Bień (Katolicki Uniwersytet Lubelski)Data: 12.10.2020
Doktor Izabela Kusicielek
Temat rozprawy:  Prototipo de traducción automática de textos lingüísticos del polaco al español
Promotor: prof. UAM dr hab. Janusz Pawlik
Recenzenci: prof. dr hab. Joanna Wilk-Racięska (Uniwersytet Śląski), prof. dr hab. Wiaczesław Nowikow (Uniwersytet Łódzki)Data: 26.09.2019
Doktor Agnieszka Krawczyk
Temat rozprawy:  Sieci semantyczno-leksykalne wokół nazw emocji: smutek, radość, złość, strach w perspektywie porównawczej francusko-polskiej
Promotor: prof. zw. dr hab. Grażyna Vetulani
Recenzenci: prof. UP dr hab. Teresa Muryn  Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, prof. zw. dr hab. Dorota Śliwa  Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła IIData: 25.04.2019
Doktor Wojciech Sawala
Temat rozprawy:  Tematyka bezosobowości w prozie Clarice Lispector
Promotor: prof. UAM dr hab. Barbara Łuczak
Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Łukaszyk (Universiteit Leiden), dr hab. Piotr Sadkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)Data: 21.12.2018
Doktor Wiosna Szukała
Temat rozprawy: Męskość i fantazmat w prozie Javiera Maríasa i Antonia Muñoza Moliny
Promotor:  
prof. UAM dr hab. Magda Potok
Recenzenci: dr hab. Katarzyna Moszczyńska-Dürst, Uniwersytet Warszawki, dr hab. prof. UŁ Agnieszka Kłosińska-Nachin, Uniwersytet ŁódzkiData: 21.12.2018
Doktor Anna Skonecka
Temat rozprawy: La (des)colonización de la condición femenina en la novela chicana contemporánea
Promotor:  prof. UAM dr hab. Magda Potok  
Recenzenci: prof. UWr. dr hab. Justyna Ziarkowska (Uniwersytet Wrocławski), prof. UP dr hab. Nina Pluta Podleszańska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)Data: 8.09.2017
Doktor Małgorzata Maria Wielgosz
Temat rozprawy:  Análisis pragmalingüístico de sermones en base a textos en español y en portugués
Promotor:  prof. UAM dr hab. Mikołaj Nkollo  
Recenzenci: prof. UŁ dr hab. Marek Baran (Uniwersytet Łódzki), prof. dr. Konstanze Jungbluth (Europa-Universität Viadrina)Data: 11.12.2015 r.
Doktor Agnieszka Piwowarska
Temat rozprawy: L’immaginario satirico nella prosa di Stefano Benni
Promotor:  prof. UAM dr hab. Mirosław Loba
Recenzenci: prof. dr hab. Cezary Bronowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), dr hab. Jolanta Dygul (Uniwersytet Warszawski)Data: 10.12. 2015
Doktor Nina Pielacińska
Temat rozprawy: Fenomen fado na przykładzie Polski. Poetyka i performance
Promotor: prof. UAM dr hab. Barbara Stawicka-Pirecka  
Recenzenci:  prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. dr hab. Bożena Muszkalska (Uniwersytet Wrocławski)Data: 25.06.2015
Doktor Jan Mlčoch
Temat rozprawy: La estructura musical de Los pasos perdidos de Alejo Carpentier
Promotor: prof. UAM dr hab. Barbara Stawicka-Pirecka
Recenzenci: dr hab. Ewa Nawrocka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), prof. zw. dr hab. Piotr Sawicki (Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu)Data: 29.05. 2015
Doktor Marta Sukiennicka
Temat rozprawy:  L’éloquence romantique dans les œuvres de Charles Nodier et des écrivains du cercle de l’Arsenal (1824-1834)
Promotor: prof. UAM dr hab. Mirosław Loba
Recenzenci: prof. Gisèle Séginger (Université Paris-Est Marne-La-Vallée), prof. dr hab. Magdalena Wandzioch (Uniwersytet ŚląskData: 27.11. 2014
Doktor Joanna Studzińska
Temat rozprawy:  Frazeologizmy w przekładzie poezji – hiszpańskie tłumaczenia wierszy Wisławy Szymborskiej
Promotor:  prof. UAM dr hab. Magda Potok
Promotor pomocniczy: dr Krzysztof Skibski
Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Skibińska (Uniwersytet Wrocławski), dr hab. Magdalena Heydel (Uniwersytet Jagielloński)Data: 14.11. 2014
Doktor Aleksandra Kamińska
Temat rozprawy: L'ironie, l'emphase et le paradoxe dans les  « Mémoires d'outre-tombe » de Chateaubriand
Promotor:  prof. dr hab. Wiesław Malinowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Recenzenci: prof. dr hab. Paweł Matyaszewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) , dr hab. Anna Loba (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)Data: 07.11. 2014
Doktor Alicja Sobierajska
Temat rozprawy: Le mythe d'Ophélie dans la littérature belge d'expression française à l'époque du symbolisme
Promotor:  prof. dr hab. Wiesław Malinowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Recenzenci: prof. dr hab. Magdalena Wandzioch (Uniwersytet Śląski) ,
dr hab. Zbigniew Naliwajek (Uniwersytet Warszawski) , prof. UAM dr hab. Mirosław Loba (Uniwersytet im. Adama Mickiewiczaw Poznaniu)Data: 24.10. 2014
Doktor Anna Grochowska
Temat rozprawy:  Aspetti sociolinguistici e culturali dello stereotipo regionale tipizzante veicolato dal dialetto nella commedia all'italiana degli anni 50 e 60
Promotor: prof. UAM dr hab. Ingeborga Beszterda
Recenzenci:  prof. dr hab. Cezary Bronowski (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu) , prof. UW dr hab. Elżbieta Jamrozik (Uniwersytet Warszawski)Data: 13.12. 2013
Doktor Anna Walicka
Temat rozprawy: Découpage textuel dans la traduction assistée par les systèmes de mémoire de traduction
Promotor:  prof. dr hab. Teresa Tomaszkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), prof. Amr Helmy Ibrahim, Professeur des Universités (Université de Franche-Comté, Besançon & Université Paris-Sorbonne)
Recenzenci: prof. dr hab. Mieczysław Gajos (Uniwersytet Łódzki), prof. Patrice Pognan, Professeur des Universités (Institut National des Langues et Civilisations Orientales, Paryż)Data: 06.12. 2013
Doktor Maja Koszarska
Temat rozprawy: Przekład w popkulturze – popkultura w przekładzie, czyli polsko-hiszpańskie interakcje kulturowe na przykładzie tłumaczenia wybranych dzieł literatury popularnej
Promotor:  Prof. UAM dr hab. Barbara Stawicka-Pirecka
Recenzenci: prof. UW dr hab. Joanna Partyka (Uniwersytet Warszawski), prof. UAM dr hab. Magda Potok (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)Data: 15.11. 2013
Doktor Renata Majewska
Temat rozprawy: Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe. Dydaktyka zadaniowa a rozwój osobistej kompetencji komunikacyjnej w warunkach półautonomii
Promotor: prof. dr hab. Weronika Wilczyńska
Recenzenci: prof. KUL dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski), prof. UWr dr hab. Anna Michońska-Stadnik (Uniwersytet Wrocławski)Data: 25.10. 2013
Doktor Rafał Rykowski
Temat rozprawy: Bajka bohaterska w rumuńskiej literaturze ludowej. Studium motywów
Promotor:  prof. UAM dr hab. Zdzisław Hryhorowicz
Recenzenci: dr hab. Kazimierz Jurczak (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Wiesław Malinowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)Data: 20. 09. 2013
Doktor Małgorzata Karczewska
Temat rozprawy: Forestierismi nelle stampa femminile italiana e francese. Analisi qualitativa e quantitativa
Promotor: prof. UAM dr hab. Ingeborga Beszterda
Recenzenci: prof. UW dr hab. Elżbieta Jamrozik (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Józef Sypnicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)Data: 17. 05. 2013
Doktor Małgorzata Pałaniuk
Temat rozprawy: La stylisation et ses enjeux dans la traduction du théâtre des minorités francophones canadiennes en polonais
Promotor: prof. dr hab. Teresa Tomaszkiewicz
Recenzenci: prof. dr hab. Maciej Abramowicz (Uniwersytet Warszawski), prof. UAM dr hab. Ingeborga Beszterda (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)Data: 17. 05. 2013
Doktor Jędrzej Pawlicki
Temat rozprawy: Les tensions identitaires, thématiques et formelles dans l’œuvre de Yasmina Khadra
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Lis
Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Jarosz (Uniwersytet Śląski), prof. UP dr hab. Ryszard Siwek  (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)Data: 12. 04. 2013
Doktor Grażyna Szot
Temat rozprawy: Opis przyrody w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza we francuskich przekładach: Paula Cazina, Roberta Bourgeois i Rogera Legrasa
Promotor:  prof. dr hab. Teresa Tomaszkiewicz
Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Skibińska (Uniwersytet Wrocławski), prof. UAM dr hab. Grażyna Vetulani (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)Data: 18.01.2013
Doktor Anna Szemberska
Temat rozprawy: „I Nomi composti NN e VN nel lessico calcistico italiano. Aspetti e tendenze della creatività lessicale nell’italiano contemporaneo”
Promotor: prof. UAM dr hab. Ingeborga Beszterda
Recenzenci: prof.  dr hab. Józef Sypnicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), prof. UW dr hab. Elżbieta Jamrozik (Uniwersytet Warszawski)Data: 11.01.2013
Doktor Agnieszka Domaradzka
Temat rozprawy: Il nuovo noir italiano: dal moderno al postmodernoł
Promotor: prof. UAM dr hab. Mirosław Loba
Recenzenci: prof. dr hab. Cezary Bronowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), prof. UW dr hab. Hanna Serkowska (Uniwersytet Warszawski)Data: 5.10. 2012
Doktor Wiesława Burlińska
Temat rozprawy: „Le discours pédagogique dans la formation initiale des enseignants de langues étrangères"
Promotor: prof. UAM dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj
Recenzenci: prof. KUL dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska ; dr hab. Marzena Blachowska-SzmigielData:19.10.2012
Doktor Paulina Malicka
Temat rozprawy: „Rifiutare – ricevere – ricambiare. Il movimento del dono nella poesia di Eugenio Montale"
Promotor:  prof. UAM dr hab. Mirosław Loba
Recenzenci: prof. dr hab. Krystyna Wojtynek-Musik (Uniwersytet Śląski) i prof. dr hab. Joanna Ugniewska-Dobrzańska (Uniwersytet Warszawski)

Data:19.04.2012
Doktor Karolina Kaczmarek
Temat rozprawy: „Francuska i polska nomenklatura chemii organicznej. Analiza porównawcza"
Promotor:  prof. dr hab. Józef Sypnicki
Recenzenci: dr hab. Alicja Anna Kacprzak (Uniwersytet Łódzki); dr hab. Mikołaj Nkollo (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)


Data:16-09-2011
Doktor Anna Koenig-Wiśniewska
Temat rozprawy: „Stratégies de collaboration pour un écrit interactif en FLE dans une communauté virtuelle d’élèves blogueurs”
Promotor:  prof. dr hab. Claude Springer, prof. dr hab. Weronika Wilczyńska
Recenzenci: prof. Maguy Pothier (Uniwersytet w Clermont-Ferrand, Francja, prof. Włodzimierz Sobkowiak (Inst. Fil. Ang., UAM)Data:02-09-2011
Doktor Wioletta Piegzik
Temat rozprawy: „Interakcje negocjacyjne w pracy projektowej licealistów (na przykładzie języka francuskiego jako obcego)”
Promotor:  prof. UAM dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj
Recenzenci: prof. dr hab. M. Gajos, prof. dr hab. T. TomaszkiewiczData:02-09-2011
Doktor Joanna Stańczyk
Temat rozprawy: „Technologies de l’information et de la communication dans la formation initiale des enseignants de français langue étrangère. Exploitation de missions virtuelles”
Promotor:  prof. UAM dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj
Recenzenci: prof. UW dr hab. J. Zając, prof. UAM dr hab. G. VetulaniData:29-10-2010
Doktor Leonor Sagermann Bustinza
Temat rozprawy: „Las TRADICIONES PERUANAS de Ricardo Palma como crónica de la peruanidad”
Promotor:  prof. UAM dr hab. Barbara Stawicka-Pirecka
Recenzenci: prof.  zw. dr hab. P. Sawicki, prof. nadzw. dr hab. M. FalskaData:09-07-2010
Doktor Monika Otulak-Komenda
Temat rozprawy: „Les actes de parole de fonction phatique dans les interviews télévisées”
Promotor:  prof. dr hab. Józef Sypnicki
Recenzenci: prof. dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj, prof. dr hab. K. BogackiData:11-06-2010
Doktor Justyna Woroch
Temat rozprawy: „La reformulation comme fondement de l’interprétation de conférence”
Promotor: prof. dr hab. Teresa Tomaszkiewicz
Recenzenci: prof. dr hab. Grażyna Vetulani, prof. dr hab. Małgorzata TryukData: 09-01-2009
Doktor Nelli Przybylska
Temat rozprawy: Ascèse de la parole dans les écrits de Simone Weil
Promotor:  prof. Mirosław Loba, prof. Eric Marty
Recenzenci: prof. dr hab. J.Lis, prof. dr hab. M.Kowalska, prof. M.RueffData: 09-11-2008
Doktor Anna Pietrzkiewicz
Temat rozprawy: Les fonctions syntaxiques de l' infinitif en français et en polonais
Promotor:  prof. dr hab. Józef Sypnicki
Recenzenci: prof. dr hab. A. Kacprzak, prof. dr hab. H. MisterskiData: 23-09-2008
Doktor Michał Bajer
Temat rozprawy: La poétique de la présence et la rhétorique des images. L`imagination du spectateur dans les textes d`Hédelin d`Aubignac sur le poème dramatique et le théâtre
Promotor: prof. dr hab. Mirosław Loba
Recenzenci: prof. dr hab. W.Malinowski, prof. dr hab. P.MatyaszewskiData: 17-06-2008
Doktor Agnieszka Kaliska
Temat rozprawy: Analiza przejawów predykacji w języku polskim i francuskim w celu wyznaczenia równoważnych semantycznie wykładników predykatu logicznego
Promotor: prof. dr hab. Grażyna Vetulani
Recenzenci: prof. dr hab. T.Giermak-Zielińska, prof. dr hab. T.TomaszkiewiczData: 17-06-2008
Doktor Tomasz Klimkowski
Temat rozprawy: Influenþe slave vechi asupra morfologiei ºi sintaxei limbii române
Promotor: prof. dr hab. Józef Sypnicki
Recenzenci: prof. dr hab. M.Gajos, prof. dr hab. H.MisterskiData: 23-05-2008
Doktor Hanna Skøivánek
Temat rozprawy: L' autoévaluation comme moyen d'accroître I'interactivité en communication exolingue auniveau avancé. A I'exemple de la discussion informelle
Promotor: prof. dr hab. Weronika Wilczyńska
Recenzenci: prof. dr hab. Jan Majer, prof. dr hab. Halina WidłaData: 28-01-2008
Doktor Monika Prosowska
Temat rozprawy: Le récit de filiation dans la littérature contemporaine en France et en Pologne
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Lis
Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Hryhorowicz, dr hab. Wacław RapakData: 08-03-2007
Doktor Bernadeta Wojciechowska
Temat rozprawy: Le développement de la sensibilité langagière en communication orale exolingue au niveau avancé
Promotor: prof. dr hab. Weronika Wilczyńska
Recenzenci: prof. dr hab. H. Widła, prof. dr hab. C. SpingerData: 08-03-2007
Doktor Edyta Mosorka
Temat rozprawy: Les pratiques discursives et le développement de la compétence individuelle de communication en situation de classe
Promotor: prof. dr hab. Weronika Wilczyńska
Recenzenci: prof. dr hab. H. Widła, prof. dr hab. C. SpingerData: 19-01-2007
Doktor Beata Szarota
Temat rozprawy: Funzionamento dei segni cinetici nella comunicazione verbale delle lingue polacca e italiana
Promotor: prof. dr hab. Józef Sypnicki
Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Jamrozik, prof. dr hab. Mieczysław GajosData: 03-12-2006
Doktor Raúl Fernández-Jodar
Temat rozprawy: Análisis de errores léxicos morfosintácticos y gráficos en la lengua escrita de los aprendices polacos de epañol
Promotor: prof. dr hab. Wiaczesław Nowikow
Recenzenci: prof. dr hab. J. Wilk-RacięskaData: 12-10-2006
Doktor Paulina Kuźnik
Temat rozprawy: Głosy przeszołości. Pamięć w twórczości Antonio Tabucchiego
Promotor: prof. dr hab. Mirosław Loba
Recenzenci: prof. dr hab. J. Koniewska, prof. dr hab. W. MalinowskiData: 19-09-2006
Doktor Magdalena Tkaczyk
Temat rozprawy: Les relations synonymiques dans les séries choisies das adjectives en français et en polonais – l’analyse comparative
Promotor: prof. dr hab. Józef Sypnicki
Recenzenci: prof. dr hab. A. Kacprzak, prof. dr hab. G. VetulaniData: 14-12-2005
Doktor Wojciech Krawczyk
Temat rozprawy: Kształtowanie postawy otwartości kulturowej w dydaktyce języków obcych
Promotor: prof. dr hab. Weronika Wilczyńska
Recenzenci: prof. dr hab. E.Zawadzka, prof. dr hab. S.FrydrychowiczData: 09-12-2005
Doktor Wojciech Trajder
Temat rozprawy: Transfer terminologii Uni Europejskiej na przykładzie tłumaczenia z języka francuskiego na język polski
Promotor: prof. dr hab. Teresa Tomaszkiewicz
Recenzenci: prof. dr hab. K.Bogacki, prof. dr hab. G.VetulaniData: 30-09-2005
Doktor Bernadetta Pieczyńska
Temat rozprawy: Le rêve en tant qu' oeuvre d' art. Analyse de l' oeuvre onirique de Robert Desnos
Promotor: prof, dr hab. Wiesław Malinowski
Recenzenci: prof. dr hab. Cz.Grzesiak, prof. dr hab. J.LisData: 22-09-2005
Doktor Dorota Lajus
Temat rozprawy: L'analyse contrastive des textes modèles de droit civil français et polonais appliquée à la traduction
Promotor: prof. dr hab. Teresa Tomaszkiewicz
Recenzenci: prof. dr hab. M.Tryuk, prof. dr hab. Józef SypnickiData: 17-06-2005
Doktor Alfons Gregori i Gomis
Temat rozprawy: El arte del compromiso en las posguerras francesa y catalana: Paul Éluard, Jacques Prévert, Salvador Espriu y Miquel Marti i Pol
Promotor: prof. dr hab Jerzy Lis
Recenzenci: prof. dr hab. Z.Naliwajek, prof. dr hab. B.Stawicka-PireckaData: 16-06-2005
Doktor Alicja Żuchelkowska
Temat rozprawy: Transfert de la charge affective sur l'exemple de la traduction en français des oeuvres polonaises choisies
Promotor: prof. dr hab. Teresa Tomaszkiewicz
Recenzenci: prof. dr hab. E.Skibińska, prof. dr hab. G.VetulaniData: 15-06-2005
Doktor Małgorzata Bacia
Temat rozprawy: La formation des mots dans la terminologie européenne
Promotor: prof. dr hab. Józef Sypnicki
Recenzenci: prof. dr hab. A.Kasprzak, prof. dr hab. H.MisterskiData: 15-06-2005
Doktor Ewa Pirogowska
Temat rozprawy: L' oralité secondaire dans le discours du cyberespace français et italien
Promotor: prof. dr hab. Józef Sypnicki
Recenzenci: prof. dr hab. M.Gajos, prof. dr hab. T.TomaszkiewiczData: 10-06-2005
Doktor Izabela Orchowska
Temat rozprawy: Intitiation des futurs enseignants de FLE à l'autoformation interculturelle en contexte universitaire polonais. Une expérience d' évaluation formative à base de documents médiatiques
Promotor: prof. dr hab. Weronika Wilczyńska
Recenzenci: prof. dr hab. P.Płusa, prof. dr hab. W.Krzemińska, prof. M.SchuwerData: 14-01-2005
Doktor Paulina Borowczyk
Temat rozprawy: Stratégies des traducteurs audiovisuels face aux réalités socioculturelles sur l'exemple de la télévision Arte
Promotor: prof. dr hab. Teresa Tomaszkiewicz
Recenzenci: prof. dr hab. K.Bogacki, prof. dr hab. J.SypnickiData: 13-01-2005
Doktor Joanna Dimke-Kamola
Temat rozprawy: L' Universo della certezza e le isole del dubbio. Le relazioni spaziali nella 'Gerusalemme liberata' alla luce della riflessione di Torquato Tasso
Promotor: prof. dr hab. Piotr Salwa
Recenzenci: prof. dr hab. J.Ugniewska-Dobrzańska, prof. dr hab. M.LobaData: 19-11-2004
Doktor Joanna Teklik
Temat rozprawy: La fiction littéraire et les questions idéologiques: le roman français et italien dans les années 1945-1956
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Lis
Recenzenci: prof. dr hab. K.Wojtynek-Musik, prof. dr hab. W.MalinowskiData: 15-06-2004
Doktor Diana Senczyszyn
Temat rozprawy: Changement au niveau structural des phrases littéraires complexes pendant la traduction du français en polonais
Promotor: prof. dr hab. Teresa Tomaszkiewicz
Recenzenci: prof. dr hab. K.Bogacki, prof. dr hab. Józef SypnickiData: 15-06-2004
Doktor Iwona Kasperska
Temat rozprawy: Exotización y naturalización en la traducción cultural: ejemplos de las novelas de Zoé Valdés, Manuel Cofiño
Promotor: prof. dr hab. Teresa Tomaszkiewicz
Recenzenci: prof. dr hab. E.Skibinska, dr hab. Stawicka-PireckaData: 30-04-2004
Doktor Małgorzata Spychała
Temat rozprawy: La problemática de la competencia intercultural basada en algunos manuales de la enseñanza de la lengua española como lengua extranjera
Promotor: prof. dr hab. Weronika Wilczyńska
Recenzenci: prof. dr hab. K.Wojtynek-Musik, prof. dr hab. B.Stawicka-PireckaData: 16-09-2003
Doktor Jolanta Dyoniziak
Temat rozprawy: L' image stéréotypée de la femme en français et en polonais d' après les unités parémiologiques et phraséologiques
Promotor: prof. dr hab. Józef Sypnicki
Recenzenci: prof. dr hab. A.Kacprzak, prof. dr hab. T.TomaszkiewiczData: 16-09-2003
Doktor Sylwia Skuza-Białousz
Temat rozprawy: Lo stereotipo della donna nelle unità paremiologiche italiane
Promotor: prof. dr hab. Józef Sypnicki
Recenzenci: prof. dr hab. M.Gajos, prof. dr hab. H.MisterskiData: 05-09-2003
Doktor Joanna Górecka
Temat rozprawy: La communication académique orale et le développement de la pensée critique en contexte exolingue
Promotor: prof. dr hab. Weronika Wilczyńska
Recenzenci: prof. dr hab. H.Widła, prof. dr hab. W.SobkowiakData: 25-06-2003
Doktor Sylwia Mikołajczak
Temat rozprawy: Mecanismos enfáticos em português (estudo comparativo com espanhol e inglês;)
Promotor: prof. dr hab. Wiaczesław Nowikow
Recenzenci: prof. dr hab. B.Hlibowicka-Węglarz, prof. dr hab. Józef SypnickiData: 13-06-2003
Doktor Katarzyna Thiel-Jańczuk
Temat rozprawy: Entre le labyrinthe et le rhizome. Etude de l'oeuvre romanesque de Patrick Modiano
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Lis
Recenzenci: prof. dr hab. M.Mrozowicki, prof. dr hab. W.MalinowskiData: 26-09-2002
Doktor Jan Kuriata
Temat rozprawy: Kompetencja interkulturowa w kształceniu języków obcych na przykładzie języka francuskiego
Promotor: prof. dr hab. Weronika Wilczynska
Recenzenci: prof. dr hab. P.Płusa, prof. dr hab. T.Siek-PiskozubData: 24-05-2002
Doktor Barbara Walkiewicz
Temat rozprawy: Aspects sémantiques de la traduction des jeux de mots dans différents contextes
Promotor: prof. dr hab. Teresa Tomaszkiewicz
Recenzenci: prof. dr hab. K.Bogacki, prof. dr hab. J.SypnickiData: 30-03-2001
Doktor Mikołaj Nkollo
Temat rozprawy: La critique et la conceptualisation des aspects sémantiques de la grammaire transformationnelle-générative
Promotor: prof. dr hab. Józef Sypnicki
Recenzenci: prof. dr hab. W.Banyś, prof. dr hab. T.TomaszkiewiczData: 16-03-2001
Doktor Sławomir Braun
Temat rozprawy: Nomi senza articolo al singolare nei sintagmi preposizionali a valore locativo
Promotor: prof. dr hab. Weronika Wilczynska
Recenzenci: prof. dr hab. K.Bogacki, dr hab. G.VetulaniData: 08-12-2000
Doktor Barbara Kornacka
Temat rozprawy: Gli elementi della cultura carnevalesca nella pubblicità televisiva italiana degli anni novanta
Promotor: prof. dr hab. Wiesław Malinowski
Recenzenci: prof. dr hab. J.Heistein, prof. dr hab. J.LisData: 29-09-2000
Doktor Justyna Struzińska
Temat rozprawy: Proza narativã a lui Anton Holban: afinibãti proustiene
Promotor: prof. dr hab. Wiesław Malinowski
Recenzenci: prof. dr hab. S.Widłak, prof. dr hab. H.MisterskiData: 29-09-2000
Doktor Judyta Wachowska
Temat rozprawy: Elementos de confesión en obras escogidas de Maná Zambrano. Estudio de poética histórica
Promotor: prof. dr hab. Wiesław Malinowski
Recenzenci: prof. dr hab. M.Małcużyńska, prof. dr hab. J.LisData: 25-09-2000
Doktor Arkadiusz Wuhlick
Temat rozprawy: Etude contrastive de quelques aspects du lexique et de la syntaxe non standard en français et en polonais
Promotor: prof. dr hab. Teresa Tomaszkiewicz
Recenzenci: prof. dr hab. M.Świątkowska, prof. F.Gadet, prof. G.Gross, dr hab. G.VetulaniData: 19-06-2000
Doktor Marzena Blachowska
Temat rozprawy: Enseigner l' argumentation à trvers les textes de presse: approche interactive
Promotor: prof. dr hab. Weronika Wilczyńska
Recenzenci: prof. dr hab. M.Świątkowska, prof. dr hab. M.GajosData: 02-06-2000
Doktor Joanna Jereczek
Temat rozprawy: Discours figé dans la presse française
Promotor: prof. dr hab. Józef Sypnicki
Recenzenci: prof. dr hab. W.Banyś, prof. dr hab. T.TomaszkiewiczData: 07-10-1999
Doktor Patrycja Tomczak
Temat rozprawy: Le paradoxe du mystère, le mystère du paradoxe. Sur le discours religieux de Simone Weil
Promotor: prof. dr hab. Wiesław Malinowski
Recenzenci: prof. dr hab. H.Chudak, prof. dr hab. J.LisData: 23-09-1999
Doktor Beata Skotarek
Temat rozprawy: Categoria de la madalidad en español
Promotor: prof. dr hab. Józef Sypnicki
Recenzenci: prof. dr hab. W.Nowikow, prof. dr hab. K.BogackiData: 18-06-1999
Doktor Renata Jarzębowska-Sadkowska
Temat rozprawy: De la créativité lexicale en français et en polonais contemporains
Promotor: prof. dr hab. Józef Sypnicki
Recenzenci: prof. dr hab. M.Gajos, prof. dr hab. T.TomaszkiewiczData: 21-05-1999
Doktor Piotr Sadkowski
Temat rozprawy: La prose romanesque d' Albert Cohen: transtextualité et ouverture interprétative
Promotor: prof. dr hab. Wiesław Malinowski
Recenzenci: prof. dr hab. M.Mrozowicki, prof. dr hab. J.LisData: 12-03-1999
Doktor Tomasz Cychnerski
Temat rozprawy: Clase functionale de forme flexionare verbale în limba românã: structura formelor si categorii morfologice
Promotor: prof. dr hab. Henryk Misterski
Recenzenci: prof. dr hab. S.Gogolewski, prof. dr hab. J.SypnickiData: 17-09-1999
Doktor Wojciech Charchalis
Temat rozprawy: El realismo mágico en novelas escogidas de Gonzalo Torrente Ballester
Promotor: prof. dr hab. Wiesław Malinowski
Recenzenci: prof. dr hab. T.Eminowicz, prof. dr hab. P.SawickiData: 11-12-1998
Doktor Edyta Kwiatkowska
Temat rozprawy: Sentencia como forma breve en Quevedo. De la retórica a la estética barroca
Promotor: prof. dr hab. Wiesław Malinowski
Recenzenci: prof. dr hab. P.Sawicki, prof. dr hab. K.SabikData: 22-09-1998
Doktor Barbara Łuczak
Temat rozprawy: Elementos fantásticos en obras escogidas de Mercè Rodoreda. Hacia lo real mítico
Promotor: prof. dr hab. Marie-Pierrette Małcużyńska
Recenzenci: prof. dr hab. P.Sawicki, prof. dr hab. W.MalinowskiData: 14-09-1998
Doktor Elżbieta Gajewska
Temat rozprawy: Les méthodes pour adultes débutants face aux besoins de la communication professionnelle
Promotor: prof. dr hab. Teresa Tomaszkiewicz
Recenzenci: prof. dr hab. M.Gajos, prof. dr hab. J.Sypnicki, prof. dr D.LehmannData: 19-06-1998
Doktor Beata Szpingier
Temat rozprawy: Antonimia interna in italiano
Promotor: prof. dr hab. Józef Sypnicki
Recenzenci: prof. dr hab. M.Gajos, prof. dr hab. H.MisterskiData: 17-03-1998
Doktor Anna Loba
Temat rozprawy: Les structures de l' espace dans les Miracles de Gautier de Coincy et dans les Miracles de Notre Dame par personnages
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Kasprzyk
Recenzenci: prof. dr hab. A.Drzewicka, prof. dr hab. M.AbramowiczData: 12-09-1997
Doktor Brunon Bulikowski
Temat rozprawy: Des catégories grammaticales et lexico-grammaticales en français et en polonais
Promotor: prof. dr hab. Józef Sypnicki
Recenzenci: prof. dr hab. H.Misterski, prof. dr hab. K.Bogacki, prof. dr hab. B.AndrzejewskiData: 12-09-1997
Doktor Jolanta Domańska-Gruszka
Temat rozprawy: La métaphore - une approche sémantique et pragmatique
Promotor: prof. dr hab. Józef Sypnicki
Recenzenci: prof. dr hab. T.Tomaszkiewicz, prof. dr hab. J.GajosData: 12-09-1997
Doktor Magda Potok-Nycz
Temat rozprawy: Metafory "Romancero Gitano" i ich tłumaczenia w polskich wersjach dzieła F.Garcia Lorki. Studium modeli translatarycznych
Promotor: prof. dr hab. Józef Sypnicki
Recenzenci: prof. dr hab. W.Nowikow, prof. dr hab. K.BogackiData: 18-06-1996
Doktor Agnieszka Pantkowska
Temat rozprawy: Entre l' autobiographie et l' autofiction. Sur la représentation du moi dans l' oeuvre romanesque de Constant Burniaux 1892-1975
Promotor: prof. dr hab. Wiesław Malinowski
Recenzenci: prof. dr hab. J.Falicki, prof. dr hab. I.FilipowskaData: 19-06-1995
Doktor Mirosław Loba
Temat rozprawy: Le drame français au XVIIIe siècle. Essai de poétique
Promotor: prof. dr hab. Wiesław Malinowski
Recenzenci: prof. dr hab. R.Bochenek-Franczakowa, prof. dr hab. R.ForyckiData: 19-06-1995
Doktor Krystyna Woźny-Rusiewicz
Temat rozprawy: Semantismul prepozitiei in limba romana si franceza: o abordare contrastiva
Promotor: prof. dr hab. Henryk Misterski
Recenzenci: prof. dr hab. S.Gogolewski, prof. dr hab. Józef SypnickiData: 11-05-1995
Doktor Katarzyna Karpińska-Szaj
Temat rozprawy: Approche interprétative de l' écrit en langue étrangère, implications pédagogiques
Promotor: prof. dr hab. Weronika Wilczyńska
Recenzenci: prof. dr hab. K.Bogacki, prof. dr hab. T.TomaszkiewiczData: 31-03-1995
Doktor Janusz Pawlik
Temat rozprawy: El problema del artículo en español
Promotor: prof. dr hab. Józef Sypnicki
Recenzenci: prof. dr hab. W.Nowikow, prof. dr hab. K.BogackiData: 20-01-1995
Doktor Jerzy ¯ywczak
Temat rozprawy: Robert de Montesquiou et ses avatars dans la littérature française à la fin du XIXe et au début du XXe siècle
Promotor: prof. dr hab. Wiesław Malinowski
Recenzenci: prof. dr hab. E.Barańska, prof. dr hab. I.FilipowskaData: 14-12-1994
Doktor Ingeborga Beszterda
Temat rozprawy: I nomi composti in francese ed in italiano
Promotor: prof. dr hab. Józef Sypnicki
Recenzenci: prof. dr hab. S.Gogolewski, prof. dr hab. T.TomaszkiewiczData: 09-09-1994
Doktor Jerzy Szałek
Temat rozprawy: Unidades fraseológicas en los textos de la prensa española de hoy
Promotor: prof. dr hab. Józef Sypnicki
Recenzenci: prof. dr hab. K.Bogacki, prof. dr hab. M.GawełkoData: 12-03-1993
Doktor Maria-Ewa Librowska
Temat rozprawy: Les émissions radiophoniques en classe de français langue étrangère. Une approche pour la péd
Promotor: prof. dr hab. Wanda Krzeminska
Recenzenci: prof. dr hab. A.Barera-Vidal, prof. dr hab. J.PieńkosData: 04-03-1993
Doktor Józefa Kwolek
Temat rozprawy: Wykorzystanie techniki video w dydaktyce językowej
Promotor: prof. dr hab. Wanda KrzemińskaData: 24-06-1992
Doktor Ives Gourgaud
Temat rozprawy: Structures et significations d' un roman de Sade (Lectures anciennes et modernes de "Justine")
Promotor: prof. dr hab. Aleksander MileckiData: 27-05-1992
Doktor Hanna Fliegier
Temat rozprawy: Il rapporto varianti/costanti nella poetica di Italo Calvino: modalità e implicazioni cultura
Promotor: prof. dr hab. Józef SypnickiData: 15-11-1990
Doktor Piotr Drzymała
Temat rozprawy: I gruppi verbo-avverbio locativo
Promotor: prof. dr hab. Józef SypnickiData: 25-06-1990
Doktor Barbara Stawicka-Pirecka
Temat rozprawy: La estética del surrealismo y lo real maravilloso en "Ël reino de este mundo" de Alejo Carpentier
Promotor: doc. dr hab. Józef SypnickiData: 28-02-1990
Doktor Elżbieta Lelental
Temat rozprawy: Model komunikacji międzyludzkiej a metody nauczania języków obcych (na przykładzie języka francuskie
Promotor: doc. dr hab. Wanda KrzemińskaData: 30-09-1988
Doktor Hanna Witelska
Temat rozprawy: Les éléments utopiques et anti-utopiques dans l' oeuvre de François Rabelais
Promotor: doc. dr hab Irena FilipowskaData: 23-06-1988
Doktor Mieczysław Gajos
Temat rozprawy: Vers l' optimalisation de la formation des futurs professeurs de français langue étrangère
Promotor: prof. dr hab. Waldemar MartonData: 10-03-1988
Doktor Grażyna Vetulani
Temat rozprawy: Le champs de la quantification en français
Promotor: doc. dr hab. Józef SypnickiData: 03-12-1987
Doktor Jerzy Lis
Temat rozprawy: La vision du monde de Jules Supervielle d' après sa poésie
Promotor: doc. dr hab. Irena FilipowskaData: 18-09-1984
Doktor Alicja Bączyk-Tomaszewska
Temat rozprawy: El óreden de palabras en español tal como aparece en Pío Baroja
Promotor: doc. dr hab. Józef SypnickiData: 08-06-1984
Doktor Zdzisław Hryhorowicz
Temat rozprawy: Symbolizm francuski a Aleksander Macedoński
Promotor: doc. dr hab. Irena FilipowskaData: 25-05-1984
Doktor Weronika Wilczyńska
Temat rozprawy: La problématique de l' enseignement de la spécificité conceptuelle en français langue étrangè
Promotor: prof. dr hab. Waldemar Marton
Recenzenci: prof. dr S.Gniadek, doc. dr hab. T. Wo¼nickiData: 23-04-1983
Doktor Witold Stefański
Temat rozprawy: La proposition conditionnelle dans les langues indo-européennes
Promotor: doc. dr hab. Michał HasiukData: 29-10-1982
Doktor Marta De Mezer
Temat rozprawy: Perfectionnement lexical au niveau avancé de l' enseignement du français: principes théoriques
Promotor: prof. dr hab. Waldemar MartonData: 19-02-1982
Doktor Ewa Pawlak
Temat rozprawy: Le novelle di Luigi Pirandello del verismo all' ássunto
Promotor: prof. dr hab. Kalikst MorawskiData: 01-06-1981
Doktor Krystyna Wadówka
Temat rozprawy: Tudor Arghezi i jego powiązania z poezją francuską okresu symbolizmu
Promotor: doc. dr hab. Irena FilipowskaData: 24-04-1981
Doktor Magdalena Wandzioch
Temat rozprawy: Forme de présence d' éléments fantastiques et de la science-fiction dans la littérature française co
Promotor: doc. dr hab. Aleksander AbłamowiczData: 14-11-1980
Doktor Zofia Smyk
Temat rozprawy: Le fonctionnement du subjonctif en français et en roumain
Promotor: doc. dr hab. Henryk MisterskiData: 14-11-1980
Doktor Bogumił Skoczyński
Temat rozprawy: L' analyse phonétique de quelques poèmes de Lecomte de Lisle: essais de poétique
Promotor: prof. dr Stanisław GniadekData: 17-06-1980
Doktor Izabela Kłósek
Temat rozprawy: Place de l' adjectif - épithète dans le groupe nominal en français et en polonais
Promotor: prof. dr Stanisław GniadekData: 17-06-1980
Doktor Janina Wójcik
Temat rozprawy: L' expression des relations spatiales en français et en polonais contemporains
Promotor: doc. dr hab. Józef SypnickiData: 01-03-1980
Doktor Jacek Pleciński
Temat rozprawy: Quelques types de relations sémantiques dans les lexiques: français et polonais
Promotor: prof. dr Stanisław GniadekData: 23-05-1978
Doktor Wiesław Malinowski
Temat rozprawy: La nouvelle historique en France àl ' époque romantique
Promotor: prof. dr hab. Kalikst MorawskiData: 23-05-1978
Doktor Agata Paluszkiewicz
Temat rozprawy: Les structures de phrase dans les romans de Louis Aragon
Promotor: prof. dr Stanisław GniadekData: 24-11-1977
Doktor Danuta Boguszewska-Czelej
Temat rozprawy: Quelques procédés de dislocation de la phrase chez Louis-Ferdinand Céline
Promotor: prof. dr Stanisław GniadekData: 27-10-1977
Doktor Rajmunda Plata
Temat rozprawy: L'action dans le théâtre de Maurice Maeterlinck
Promotor: prof. dr hab. Kaliks MorawskiData: 27-10-1977
Doktor Zofia Magnuszewska
Temat rozprawy: Analiza błędów językowych spowodowanych interferencją w procesie nauczania języka francuskiego
Promotor: prof. dr Stanisław GniadekData: 17-12-1975
Doktor Wanda Krzemińska
Temat rozprawy: Interferencja fonetyczna języka polskiego w nauczaniu języka francuskiego
Promotor: prof. dr Stanisław GniadekData: 17-10-1975
Doktor Daniela Ochman
Temat rozprawy: Le lexique du milieu populaire dans l'oeuvre d'Emile Zola
Promotor: prof. dr Stanisøaw GniadekData: 18-06-1975
Doktor Robert Stolarski
Temat rozprawy: Camus et la Méditerranée
Promotor: prof. dr hab. Kalikst MorawskiData: 17-12-1974
Doktor Adela Porwoł
Temat rozprawy: Le comique dans le théâtre de Jean Giraudoux
Promotor: prof. dr hab. Kalikst MorawskiData: 25-06-1974
Doktor Barbara Poleć
Temat rozprawy: Il senso tragico dei drammi di Pirandello
Promotor: prof. dr hab. Kalikst Morawski

Data: 18-04-1974
Doktor Wanda Kubicka-Przywarska
Temat rozprawy: Les méthodes modernes dans l' enseignement des langues vivantes en France
Promotor: prof. Ludwik ZabrockiData: 17-01-1974
Doktor Zofia Skoczyńska-Tenzler
Temat rozprawy: Teoretyczne problemy nauczania języka francuskiego dla dorosłych
Promotor: prof. dr Stanisław GniadekData: 31-05-1973
Doktor Józef Sypnicki
Temat rozprawy: Néologismes burlesques dans les oeuvres de Scarron, Saint-Amant et Furetiere
Promotor: prof. dr Stanisław GniadekData: 05-04-1973
Doktor Aleksandra Hoffmann-Lipońska
Temat rozprawy: Les thémes de la mort dans l' oeuvre de Jean Genet
Promotor: prof. dr hab. Kalikst MorawskiData: 15-12-1970
Doktor Władysława Roszczynowa
Temat rozprawy: Zastosowanie metody audio-wizualnej " Voix et images de France" w nauce
Promotor: prof. dr Zygmunt ZabrockiData: 19-03-1970
Doktor Jadwiga Dąbrowska
Temat rozprawy: Structures de l' interrogation directe en français et en espagnol de nos jours
Promotor: doc. dr Stanisław GniadekData: 01-05-1966
Doktor Henryk Misterski
Temat rozprawy: "Psaltirea in versuri" Metropolity Mołdawskiego Dasoftei'a a "Psałterz Dawidów" Jana Kochanowskiego
Promotor: doc. dr Stanisław GniadekData: 26-04-1966
Doktor Irena Filipowska
Temat rozprawy: Le tragique de l' individu et de la collectivité dans les romans de Roger Martin du Gard
Promotor: prof.dr Kalikst MorawskiData: 12-11-1963
Doktor Alberta Labudowa
Temat rozprawy: Tematyka adolescencji w utworach A.Gide'a
Promotor: prof. dr Zygmunt Czerny