Studia

Studia

Studia za granicą
Rozliczenie stypendium  Erasmus

INCOMING ERASMUS STUDENTS
Spanish Philology
Estudios de Grado 2023/24
Bachelor's degree studies 
Estudios de Máster 2023/24
Master's degree studies
Horario de Filología Hispánica 2021/22, primer semestre

Romance Philology
Programme des cours-licence
Bachelor's degree studies
Programme des cours-maîtrise
Master's degree studies

Romanian Philology
Bachelor's degree studies
Studii de masterat
Master's degree studies

Italian Philology
Programma del corso di laurea triennale
Bachelor's degree studie
Pogramma del corso di laurea specialistica
Master's degree studies

Organizacja roku akademickiego  2023/2024

Informacje dotyczące warunków zaliczenia praktyk zawodowych

Praktyki zawodowe
Opiekunowie praktyk zawodowych

OPIEKUNOWIE ROKU I STAROSTOWIE
ADRESY MAILOWE ROKU
2023-2024

FILOLOGIA HISZPAŃSKA
•  Opiekunowie studiów I stopnia
Opiekunowie studiów II stopnia

FILOLOGIA FRANCUSKA i ROMAŃSKA
Opiekunowie studiów I stopnia
Opiekunowie studiów II stopnia

FILOLOGIA RUMUŃSKA
Opiekunowie studiów I stopnia
Opiekunowie studiów II stopnia

FILOLOGIA PORTUGALSKA
Opiekunowie studiów I stopnia

FILOLOGIA WŁOSKA
Opiekunowie studiów I stopnia
Opiekunowie studiów II stopnia

Koło Naukowe Italianistów UAM
Hispanistyczne Koło Naukowe UAM
Koło Naukowe Rumunistów
Koło Naukowe Romanistów
Koło Naukowe Portugalistów

Regulamin studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

• Regulamin modułu PNJ 2022-2023
Regulamin modułu PNJ 2022-2023  na II roku st. magisterskich

Wzory wniosków formularzy do pobrania