Habilitacje


Data: 28.09.2023
dr hab. Joanna Górecka
Temat rozprawy: Konstruowanie wiedzy w pisemnych i asynchronicznych interakcjach online
Recenzenci: dr hab. Iwona Janowska, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński); dr hab. Jarosław Krajka,
prof. UMCS (Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),
prof. dr hab. Katarzyna Kwapisz-Osadnik (Uniwersytet Śląski); prof. dr hab. Dorota Śliwa (Katolicki Uniwersytet Lubelski)


Data: 24.09.2020
dr hab.Tomasz Klimkowski
Temat rozprawy:
Dublarea clitică și fenomenele conexe în limba română contemporană
Recenzenci: dr hab. Joanna Porawska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), prof. dr hab. Bohdan Bogacki (profesor emeritus Uniwersytetu Warszawskiego),
dr hab. Jacek Pleciński (Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu)Data: 24.09.2020
dr hab. Wojciech Charchalis
Temat rozprawy:
Między luzotropikalizmem a luzofonią. Polityczne uwarunkowania przemian w literaturach afrykańskich języka portugalskiego
Recenzenci: dr hab. Marzena Chrobak, prof. UJ - Uniwersytet Jagielloński,
dr hab. Renata Díaz-Szmidt, prof. UW - Uniwersytet Warszawski, prof. dr hab. Ewa Łukaszyk, Universiteit LeidenData: 09.07.2020
dr hab. Iwona Kasperska
Temat rozprawy: (monografia) Las periferias se reescriben: contextos de traducción mexicano, polaco y chicano
Recenzenci: prof. dr hab. Joanna Wilk-Racięska, Uniwersytet Śląski, dr hab. Jacek Perlin, prof. UW, Uniwersytet Warszawski,
dr hab. Magda Potok, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama MickiewiczaData: 25.04.2019
dr hab. Sylwia Mikołajczak
Temat rozprawy: (monografia) Interferências entre o espanhol L2 e o português L3. Estudo qualitativo e comparativo com foco em categorias funcionais
Recenzenci: prof. dr Konstanze Jungbluth (Viadrina), dr hab. Ewa Stala (Uniwersytet Jagielloński),
prof. dr hab. Marek Baran (Uniwersytet Łódzki)Data: 21.03.2019
dr hab. Małgorzata Spychała-Wawrzyniak
Temat rozprawy: (monografia) Las actitudes de los alumnos activos hacia el aprendizaje del español como lengua extranjera (ELE). Una visión constructivista
Recenzenci: prof. dr hab. Teresa Tomaszkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), prof. dr hab. Joanna Wilk-Racięska (Uniwersytet Śląski), dr hab. Marek Baran (Uniwersytet Łódzki)Data: 21.03.2019
dr hab. Agnieszka Kaliska
Temat rozprawy: (monografia) Wykładniki instrumentalno-sposobowe a struktura semantyczna zdania. Polsko-francuska perspektywa porównawcza
Recenzenci: prof. dr hab. Alicja Kacprzak (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Bohdan Krzysztof Bogacki (Uniwersytet Warszawski),
prof. dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)Data: 24.05.2018
dr hab. Bernadeta Wojciechowska
Temat rozprawy: (monografia) Enseigner les compétences interprétatives à l'oral. Cadre rhétorique et générique du débat
Recenzenci: prof. Urszula Paprocka-Piotrowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski),
prof. Teresa Tomaszkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), dr hab. Magdalena Sowa (UMCS w Lublinie)Data: 27.04.2017
dr hab. Alfons Gregori i Gomis
Temat cyklu: (monografia) La dimensión política de lo irreal: el componente ideológico en la narrativa fantástica española y catalana [Polityczne wymiary nierealnego: element ideologiczny w hiszpańskiej i katalońskiej prozie fantastycznej]
Recenzenci: prof. Piotr Sawicki (Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu),
prof. dr hab. Hanna Serkowska, (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Anna Sawicka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)Data: 23.02.2017
dr hab. Barbara Kornacka
Temat cyklu: Ciało i cielesność oraz znaczenia percepcji zmysłowej w prozie „młodych pisarzy” włoskich lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku
Recenzenci: prof. UAM dr hab. Mirosław Loba (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza),
prof. Urszula Aszyk-Bangs (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Monika Gurgul (Uniwersytet Jagieloński)Data: 23.04.2015
dr hab. Tomasz Cychnerski
Temat cyklu: Struktura morfonologiczna współczesnej fleksji rumuńskiej
Recenzenci: prof. dr hab. Bohdan Bogacki (Uniwersytet Warszawski),
prof. dr hab. Irena Sawicka (Instytut Slawistyki PAN w Warszawie), dr hab. Joanna Porawska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)Data: 11.12.2014
dr hab. Patrycja Tomczak
Temat rozprawy: Figury bycia. Od refleksji postmetafizycznej do lektury figuralnej (Teresa z Lisieux, Simone Weil, Emil Cioran)
Recenzenci: prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II),
prof. dr hab. Tadeusz Sławek (Uniwersytet Śląski), prof. UKWS dr hab. Wojciech Kudyba (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), prof. UAM dr hab. Mirosław Loba (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)Data: 22.05.2014
dr hab. Barbara Walkiewicz
Temat rozprawy: O architekturze tekstów o architekturze w perspektywie przekładu
Recenzenci:  prof. dr hab. Halina Grzmil-Tylutki (Uniwersytet Jagielloński),
prof. dr hab. Marcela Kazimiera Świątkowska (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Halina Widła (Uniwersytet Śląski),
prof. UW dr hab. Anna Mańkowska (Uniwersytet Warszawski)Data: 20.03.2014
dr hab. Anna Loba
Temat rozprawy: Le réconfort des dames mariées. Mariage dans les écrits didactiques adressés aux femmes à la fin du Moyen Âge
Recenzenci: prof. dr hab. Maciej Abramowicz (Uniwersytet Warszawski), prof. UJ dr hab. Katarzyna Dybeł (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr Bernard Ribémont (Uniwersytet w Orleanie), prof. dr hab. Krystyna Wojtynek-Musik  (Uniwersytet Śląski w KatowicachData: 21.03.2013
dr hab. Amán Rosales Rodríguez
Temat rozprawy: La modernidad y su crítica en el ensayo latinoamericano. Ezequiel Martínez Estrada y Octavio Paz
Recenzenci: prof. UW. dr hab. G. Grudzińska, dr hab. E. Nawrocka, dr hab. J. Ziarkowska, prof. UAM dr hab. B. Stawicka-PireckaData: 22.11.2012
dr hab. Barbara Łuczak
Temat rozprawy: Espacio y memoria. Barcelona en la novela catalana contemporánea (Rodoreda - Bonet - Moix - Riera - Barbal)
Recenzenci: prof. dr hab. U. Aszyk-Bangs, prof. dr hab. P. Sawicki,  prof. UJ dr hab. A. Sawicka, prof. UAM dr hab. B. Stawicka-PireckaData: 19.01.2012
dr hab. Jerzy Szałek
Temat rozprawy: Estructura fraseológica del español moderno (síntesis fraseológico-fraseográficas)
Recenzenci: prof. zw. dr hab. W.Nowikow, prof. dr hab. M.Świątkowska, prof. UŁ dr hab. M.Baran, prof. UAM dr hab. J.PawlikData: 24.11.2011
dr hab. Marzena Blachowska-Szmigiel
Temat rozprawy: Twórcze schematy poznawcze, a kreatywność językowa. Na przykładzie języka francuskiego jako obcego
Recenzenci: dr hab. prof. UJ H.Grzmil-Tylutki, prof.zw. dr hab. K. Bogacki , prof. zw. dr hab. H.Widła , dr hab. prof. UAM Stefan FrydychowiczData: 16.06.2011
dr hab. Magda Potok
Temat rozprawy: El malestar. La narrativa femenina en la España contemporánea
Recenzenci: prof. dr hab. P. Sawicki, prof. dr hab. U. Aszyk, dr hab prof. UJ A.Sawicka, dr hab. prof. UAM B.Stawicka - PireckaData: 18-11-2010
dr hab. Mikołaj Nikollo
Temat rozprawy: Modele syntagmatyczne konstrukcji opartych na nazwach relacji symetrycznych
Recenzenci: prof. dr hab. I.Bobrowski, prof. dr hab. K.Bogacki, prof. dr hab. A.Bogusławski, prof dr. hab. M. GrochowskiData: 25-01-2008
dr hab. Ingeborga Beszterda
Temat rozprawy: La questione della norma nel repertorio verbale della comunità linguistica italiana: tra lingua e dialetti
Recenzenci: prof. dr hab. W.Banyś, prof. dr hab. M.Gajos, prof. dr hab. S.Widłak, prof.UW dr hab. E.JamrozikData: 21-06-2006
dr hab. Janusz Pawlik
Temat rozprawy: Problemy równowagi systemu językowego i możliwości zmian w jego obrębie na poziomie fonicznym
Recenzenci: prof. dr hab. J.Perlin, prof.dr hab. M.Świątkowska, prof.dr hab. K.Bogacki, prof.dr hab. J.SypnickiData: 19-05-2005
dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj
Temat rozprawy: Pédagogie de la lecture en langue étrangère Défis rééducatifs
Recenzenci: prof. dr hab. K.Bogacki, prof. dr hab. M.Gajos, prof. dr hab. T.TomaszkiewiczData: 24-06-2004
dr hab. Małgorzata Tryuk
Temat rozprawy: L'interprétation communautaire. Des normes et des rôles dans l'interprétation
Recenzenci: prof. dr hab. E.Skibińska, prof. dr hab. A.Kopczyński, prof. dr hab. T.TomaszkiewiczData: 16-10-2003
dr hab. Mirosław Loba
Temat rozprawy: Sujet et théorie littéraire en France après 1968
Recenzenci: prof. dr hab. P.Salwa, prof. dr hab. M.Kowalska, prof. dr hab. W.MalinowskiData: 22-05-2003
dr hab. Barbara Stawicka-Pirecka
Temat rozprawy: Exilio del discurso, discurso desde el exilio. Tres voces de la diáspora cubana: Sarduy, Casey, Aren
Recenzenci: prof. dr hab. G.Grudzińska, prof. dr hab. W.Nowikow, prof. dr hab. M.Mrozowicki, prof.J.M D'HeurData: 24-01-2002
dr hab. Zdzisław Hryhorowicz
Temat rozprawy: Cântecul unei pâlnii sau sfidarea literaturii
Recenzenci: prof. dr hab M.Mrozowicki, prof dr hab. S.Gogolewski, prof. dr hab. H.MisterskiData:
dr hab. Grażyna Vetulani
Temat rozprawy: Rzeczowniki predykatywne jezyka polskiego. W kierunku syntaktycznego słownika rzeczowników predykaty
Recenzenci: prof. dr hab. K.Bogacki, prof. dr hab. S.Gogolewski, prof. dr hab. B.WalczakData: 23-03-1996
dr hab. Jerzy Lis
Temat rozprawy: Le journal d' écrivain en France dans la Ière moitié du XXe siècle
Recenzenci: prof. A.Abłamowicz, prof. Z.Naliwajek, prof. W.MalinowskiData: 09-11-1995
dr hab. Mieczysław Gajos
Temat: rozprawy: Reprezentacje graficzne w dydaktyce języków obcych
Recenzenci: prof. K.Bogacki, prof. S.Gogolewski, prof. J.Sypnicki


Data:
Data:dr hab. Teresa Tomaszkiewicz
Temat rozprawy: Les opérations linguistiques qui sous-tendent le processus de sous-titrage des films
Recenzenci: prof. K.Bogacki, prof. U.Dąmbska-Prokop, J.Sypnicki, prof. C.Kerbrat-OrecioniData: 20-05-1993
dr hab. Weronika Wilczyńska
Temat rozprawy: La compréhension orale en langue ètrangère en tant que construction du sens
Recenzenci: prof. P.Charaudeau, prof. F.Wioland, prof. J.Sypnicki, prof. M.Gawełko, prof. K.BogackiData: 26-09-1991
dr hab. Magdalena Wandzioch
Temat rozprawy: Le romanesque horrifiant de Barbey d' AurevillyData: 28-09-1989
dr hab. Ewa Barańska
Temat rozprawy: Le temps et l'espace le dans le théâtre d'Armand SalacrouData: 11-05-1989
dr hab. Wiesław Malinowski
Temat rozprawy: Le roman historique après le romantisme (1870-1914)Data: 12-04-1984
dr hab. Wanda Krzemińska
Temat rozprawy: Mechanizmy słowotwórcze w kompetencji obcojęzycznejData: 18-10-1979
dr hab. Helena Żmijewska
Temat rozprawy: La Critique des Salons en France du Temps de Diderot (1759-1789)Data: 26-04-1979
dr hab. Aleksandra Hoffmann-Lipońska
Temat rozprawy: Philippe Néricault Destouches et la comédie moralisatriceData: 09-11-1978
dr hab. Józef Sypnicki
Temat rozprawy: La composition nominale en français et en polonaisData:
dr hab. Aleksander Abłamowicz
Temat rozprawy: Roman-fleuve - épopée contemporaineData: 22-05-1975
dr hab. Henryk Misterski
Temat rozprawy: Recepcja polskich zapożyczeń leksykalnych w dokumentach staro-mołdawskich w aspekcie suportu słowianData: 08-05-1975
dr hab. Irena Filipowska
Temat rozprawy: Les éléments tragiques dans le théâtre de Jean CocteauData: 06-03-1975
dr hab. Tadeusz Woźnicki
Temat rozprawy: Podstawowe problemy modernizacji podręczników języków obcych (na podstawie języka francuskiego)Data: 07-11-1968
dr hab. Kazimierz Kupisz
Temat rozprawy: W kręgu myśli i sztuki Malgorzaty z NawaryData: 26-04-1966
dr hab. Mieczysława Sekrecka
Temat rozprawy: Louis-Claude de Saint Martin, l' homme et l' oeuvre