Językoznawstwo i literaturoznawstwo hiszpańskie i hispanoamerykańskie

Zakład Studiów Hispanistycznych
Zakład Akwizycji Języka i Glottodydaktyki
Laboratorium Praktycznej Nauki Języka Hiszpańskiego