Językoznawstwo i literaturoznawstwo włoskie

Zakład Językoznawstwa Włoskiego i Praktycznej Nauki Języka Włoskiego
Zakład Literatury Włoskiej