Zakład Studiów Hispanistycznych

Pracownicy i doktoranci Zakładu Studiów Hispanistycznych prowadzą działalność badawczą i dydaktyczną skoncentrowaną na kulturze hiszpańskiego obszaru językowego. Publikujemy i nauczamy o literaturze, kinie, historii i myśli filozoficznej Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej. Zajęcia przedmiotowe uzupełniamy wykładami z teorii badań literackich, warsztatami z praktyki komentarza tekstu literackiego oraz szerokim wachlarzem ćwiczeń przekładowych.  
Literatura – jako forma zapisu ludzkiego doświadczenia – stanowi dla nas nie tylko fenomen kulturowy i estetyczny, ale także ważną składową procesów społecznych, w związku z czym w praktyce akademickiej wiele uwagi poświęcamy narracjom o historii, zagadnieniom tożsamości, pamięci i traumy, a także powiązaniom literatury z filozofią,  mediami, ideologią i polityką.  
W kręgu zainteresowań członków Zakładu znajdują się także literackie przedstawienia mniejszości, inności i podporządkowania. W naszych projektach istotne miejsce zajmują  literatury mniejsze Półwyspu Iberyjskiego oraz rdzenne kultury Ameryki Łacińskiej, także studia  feministyczne i maskulinistyczne, postkolonialne i dekolonialne oraz multimedialne formy twórczości (filmy, seriale, narracje cyfrowe i graficzne, piosenki, fotografie, komiksy etc.).

kierownik: prof. dr hab. Magda Potok [więcej]

Pracownicy:
prof. UAM dr hab. Alfons Gregori i Gomis   [więcej]
prof. UAM dr hab. Iwona Kasperska   [więcej]
prof. UAM dr hab. Amán Rosales Rodríguez   [więcej]
dr Joanna Studzińska  [więcej]
dr Wiosna Szukała   [więcej]
dr Judyta Wachowska   [więcej]
mgr Barbara Curzytek   [więcej]
mgr Laia Perales Galán   [więcej]
mgr  Urszula Salamon    [więcej]
mgr Monika Wojtysiak   [więcej]