Zakład Portugalistyki

Zakład Portugalistyki łączy w swojej aktywności naukowej badania nad językiem, literaturą oraz kulturą i cywilizacją krajów luzofońskich. Tematy językoznawcze obejmują m. in. badania nad kontaktami międzyjęzykowymi, zagadnieniami składni i morfologii, zarówno w ujęciu synchronicznym, jak i diachronicznym. Prowadzone są też językoznawcze badania porównawcze.  Literacka część badawcza to przede wszystkim studia nad literaturą współczesną, brazylijską, portugalską oraz literaturą luzofońskich krajów afrykańskich, częste są również odniesienia do literatur krajów hispanojęzycznych. Pozostała tematyka to zagadnienia związane z kulturą, takie jak fado, postkolonializm czy przekład literacki. W Zakładzie działalność dydaktyczną prowadzi lektor Instytutu Camõesa.

kierownik: prof. UAM dr hab. Sylwia Mikołajczak   [więcej]

Pracownicy:
prof. dr hab. Mikołaj Nkollo   [więcej]
prof. UAM dr hab. Wojciech Charchalis   [więcej]
dr Wojciech Sawala   [więcej]
mgr Grażyna Jadwiszczak   [więcej]
mgr Hugo Ricardo Merlo [więcej]
mgr Isilda Viegas-Przyłucka [więcej]