O Instytucie

Instytut Języków i Literatur Romańskich UAM 1919 – Katedra Filologii Romańskiej, 1969 – Instytut Filologii Romańskiej, 2022 – Instytut Języków i Literatur Romańskich. W Instytucie prowadzi się studia i badania w zakresie literatury i języka francuskiego, hiszpańskiego, katalońskiego, portugalskiego, rumuńskiego i włoskiego.

  • 5 kierunków
  • 720 studentów
  • 93 pracowników i doktorantów
  • PSH.png
  • Plejada.png
  • AUF.png