Prace dyplomowe

Wytyczne UAM w sprawie stosowania systemów generujących treści w oparciu o Sztuczną Inteligencję w ramach zajęć dydaktycznych i przygotowania prac dyplomowychObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Wytyczne UAM w sprawie stosowania systemów generujących treści w oparciu o Sztuczną Inteligencję w ramach zajęć dydaktycznych i przygotowania prac dyplomowych (216.4 KB)
Zasady dyplomowania grupy kierunków studiów filologia hiszpańska, portugalska, romańska, rumuńska i włoska w Instytucie Języków i Literatur RomańskichObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Zasady dyplomowania grupy kierunków studiów filologia hiszpańska, portugalska, romańska, rumuńska i włoska w Instytucie Języków i Literatur Romańskich (199.4 KB)