Zakład Językoznawstwa Włoskiego i Praktycznej Nauki Języka Włoskiego

Badania prowadzone w Zakładzie obejmują obecnie problematykę kształtowania się norm języka włoskiego, zagadnienia frazeologii języka włoskiego, studia nad relacjami semantycznymi w leksyce oraz analizę różnych aspektów komunikacji niewerbalnej. Poza działalnością dydaktyczną dla italianistyki, zakład obsługuje również lektorat języka włoskiego dla specjalności w Instytucie Języków i Literatur Romańskich.

kierownik: prof. UAM dr hab. Ingeborga Beszterda  [więcej]

Pracownicy:
prof. UAM dr hab. Janusz Pawlik  [więcej]
dr Marcello Giusto   [więcej]
dr Anna Godzich   [więcej]
dr Anna Grochowska-Reiter   [więcej]
dr Beata Szpingier   [więcej]
mgr Filippo Giacopini [więcej]
mgr Giuseppe Raffaeli   [więcej]
mgr Wawrzyniec Kryza   [więcej]