Grupy badawcze

Grupy badawcze

CALITHI – Literatura i kapitalizm w kulturach hiszpańskiego obszaru językowego

PRAGMAE- Lingwistyka kontrastywna i pragmatyka języka hiszpańskiego