Zakład Literatury Włoskiej

Zakład Literatury Włoskiej zajmuje się historią piśmiennictwa w języku włoskim ze szczególnym uwzględnieniem dawnej i współczesnej literatury włoskiej. Badania koncentrują się także wokół poezji, teorii literatury oraz literatury migracyjnej i postkolonialnej.  Tematyka obecnie  prowadzonych badań dotyczy relacji literatury zarówno ze środowiskiem jak i z nauką, sztuką i filozofią. Pracownicy Zakładu Literatury Włoskiej prowadzą zajęcia z historii literatury i sztuki włoskiej oraz seminaria magisterskie i specjalizacyjne poświęcone m. In. kwestiom przekładu, natury i kultury, poezji sycylijskiej.

kierownik: prof. UAM dr hab. Mirosław Loba  [więcej]

Pracownicy:
prof. UAM dr hab. Barbara Kornacka   [więcej]
dr Joanna Dimke-Kamola   [więcej]
dr Paulina Malicka   [więcej]
mgr Magdalena Bartosik   [więcej]
mgr Zbigniew Fiedorczuk   [więcej]
mgr Hugo Ricardo Merlo [więcej]
mgr Aleksandra Urbaniak   [więcej]
mgr  Łukasz Mokrzycki  [więcej]