Zakład Akwizycji Języka i Glottodydaktyki

Zakład prowadzi badania w następujących zakresach: przyswajanie i uczenie się języka ojczystego i języków obcych w aspekcie porównawczym, wspomaganie uczenia się języków obcych, m.in. dzięki wykorzystaniu nowych technologii oraz diagnoza, przygotowanie i ocena działań remediacyjnych w sytuacji trudności w uczeniu się języków obcych na kolejnych etapach edukacyjnych. Badania obejmują także problematykę komunikacji interkulturowej oraz dyskursu medialnego i akademickiego w zakresie różnic kulturowych oraz modelowania kompetencji dyskursywnej i interkulturowej w kontekście nauczania/uczenia się języka obcego. Zakład współpracuje z ośrodkami akademickimi i instytucjami zagranicznymi: Université Paris Sorbonne, Université Rennes II, Université Clermont Auvergne, Univerzita Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Institut International de la Gestion Mentale w Paryżu.

kierownik: prof. zw. dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj   [więcej]

Pracownicy:
prof. UAM dr hab. Bernadeta Wojciechowska   [więcej]
dr Dominika Dziubała-Szrejbrowska   [więcej]
dr Joanna Górecka   [więcej]
dr Agata Lewandowska   [więcej]
mgr Anna Matera-Klinger   [więcej]