Zakład Literatury Francuskiej, Komparatystyki Literackiej i Badań nad Belgią Frankofońską

Zakład kontynuuje tradycje dawnego Zakładu Literatur Romańskich (od 1961), a potem  Zakładu Literatury Francuskiej w Instytucie Filologii Romańskiej. Prowadzi badania w następującym zakresie:
- Literatura francuskojęzyczna i porównawcza od średniowiecza po czasy najnowsze, ze szczególnym uwzględnieniem Francji, Belgii i krajów Maghrebu;
- Literatura a nauki biologiczne;
- Francusko-polskie związki literackie;
- Poetyka i retoryka tekstu literackiego
Zakład współpracuje z następującymi ośrodkami akademickimi i instytucjami zagranicznymi: Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Université d’Orléans, Université Aix-Marseille, Université de Liège, Archives et Musée de la Littérature (AML) à Bruxelles, la Fédération Wallonie-Bruxelles.

kierownik: prof. UAM dr hab. Barbara Łuczak [więcej]

Pracownicy:
prof. UAM dr hab. Anna Loba   [więcej]
prof. UAM dr hab. Patrycja Tomczak   [więcej]
dr Jędrzej Pawlicki   [więcej]
dr Marta Sukiennicka   [więcej]
dr Joanna Teklik   [więcej]
dr Nicolae-Alexandru Virastau   [więcej]
mgr Magdalena Buszka  [więcej]
mgr Aleksandra Dera   [więcej]
mgr Kuśmierz-Kubiak Agnieszka [więcej]