Studia Romanica Posnaniensia

Studia Romanica Posnaniensia wydawane jest od 1971 roku. Obecnie ma formę kwartalnika.

Link do wydawnictwa