Pracownia Rumunistyki

Podstawowym zadaniem Zakładu jest badanie języka, literatury i kultury Rumunii współczesnej, a także Rumunii czasów minionych. Zakład Rumunistyki stawia sobie za cel - poprzez badania językoznawcze i literaturoznawcze - ukazanie skomplikowanego, acz niezwykle bogatego i różnorodnego, oblicza językowego i kulturowego Rumunii w aspekcie innych języków i kultur romańskich.

kierownik: prof. UAM dr hab. Tomasz Klimkowski  [więcej]

Pracownicy:
prof. UAM dr hab. Tomasz Cychnerski  [więcej]
dr Justyna Teodorowicz  [więcej]
dr Loredana Ilie  [więcej]
mgr Szymon Czarnecki  [więcej]