Laboratorium Praktycznej Nauki Języka Hiszpańskiego

Działalność dydaktyczna Laboratorium Praktycznej Nauki Języka Hiszpańskiego skupia się na koordynowaniu i prowadzeniu przedmiotów z języka hiszpańskiego jako języka kierunkowego (na studiach licencjackich i magisterskich na kierunku filologia hiszpańska) oraz jako drugiego języka obcego (na studiach licencjackich i magisterskich z filologii romańskiej). Poza prowadzeniem ww. zajęć, pracownicy Laboratorium organizują warsztaty dydaktyczne służące stałemu doskonaleniu się zespołu wykładowców, a także warsztaty językowe – w ramach działań promocyjnych uczelni czy przy okazji współpracy z różnymi placówkami oświatowymi w Polsce – które służą propagowaniu języka hiszpańskiego i kultur obszaru hiszpańskojęzycznego. Zainteresowania naukowe pracowników Laboratorium obejmują różne działy lingwistyki, m.in. dydaktykę języków obcych, etnolingwistykę, socjolingwistykę, pragmatykę, fonologię korpusową czy historię języka.

Kierownik: dr Xavier Pascual López   [więcej]

Pracownicy:
dr Raúl Fernández Jódar   [więcej]
dr Leonor Sagermann Bustinza   [więcej]
dr Brygida Sawicka-Stępińska   [więcej]
mgr Alazne Arriortua Zorrilla [więcej]
mgr Javier Bielsa Calvo   [więcej]
mgr Joanna Fernandez   [więcej]
mgr Milena Moreno Jiménez [więcej]
mgr Jesús Jiménez Prensa [więcej]