Opiekunowie studiów II stopnia

I rok – dr Raúl Fernández Jódar, raulfdez@amu.edu.pl
Starosta, adres mailowy: Weronika Malach, wermal7@st.amu.edu.pl
Zastępca starosty roku: Natalia Dembinska, natdem6@st.amu.edu.pl
Adres mailowy roku:  hispanistyka1@gmail.com

II rok – dr Wiosna Szukała, wiosna.szukala@amu.edu.pl
Starosta, adres mailowy: Ewa Paprzycka, ewapap1@st.amu.edu.pl
Zastępca starosty roku: Olga Malengowska, olgmal2@st.amu.edu.pl
Adres mailowy roku: filologiahiszpanska.uam@gmail.com