Opiekunowie studiów I stopnia

I rok – dr Brygida Sawicka-Stępińska,  bs40136@amu.edu.pl
Starosta, adres mailowy: Emilia Liber, emilib@st.amu.edu.pl
Zastępca starosty, adres mailowy: Jakub Szymański, jakszy10@st.amu.edu.pl
Adres mailowy roku: uam.hispanicas.2023@gmail.com

II rok – mgr Milena Moreno Jimenez, mmoreno@amu.edu.pl
Starosta, adres mailowy: Julia Szymaszyk, julszy29@st.amu.edu.pl
Zastępca starosty, adres mailowy: Matylda Śliwińska, matsli2@st.amu.edu.pl
Adres mailowy roku: uam.hispanicas.2022@gmail.com

III rok – dr Joanna Studzińska, joanna.studzinska@amu.edu.pl
Starosta, adres mailowy: Aleksandra Adamczak,  olaadamczak87@gmail.com
Adres mailowy roku: filologiahispanica2021@gmail.com