Opiekunowie studiów I stopnia

II rok - prof. UAM dr hab. Tomasz Klimkowski, tomasz.klimkowski@amu.edu.pl
Starosta: Michał Buss, micbus2@st.amu.edu.pl
Adres mailowy roku: rumunistyka2022@gmail.com