Opiekunowie studiów I stopnia

I rok – dr Wojciech Sawala, wojciech.sawala@amu.edu.pl
Starosta roku: Paweł Baranowski, pawbar2@st.amu.edu.pl
Zastępca starosty: Adrianna Wekwert, adrwek@st.amu.edu.pl
Adres mailowy roku: filoporto24@gmail.com

III rok – mgr Grażyna Jadwiszczak, porto@amu.edu.pl
Starosta roku: Jakub Sopoćko, jakub.sopocko@gmail.com
Adres mailowy roku: 2021.portugalistyka@gmail.com