Opiekunowie studiów I stopnia

I rok – dr  Jędrzej Pawlicki, pawlicki@amu.edu.pl
Starosta, adres mailowy: Dominik Witkowski, domwit5@st.amu.edu.pl
Zastępca starosty, adres mailowy: Julia Zelek, julzel@st.amu.edu.pl
Adres mailowy roku: filologiafrancuska2023@gmail.com

II rok – dr Magdalena Stefaniak, magdat@amu.edu.pl
Starosta, adres mailowy: Katarzyna Bakoś, katbak7@st.amu.edu.pl
Zastępca starosty, adres mailowy: Maja Czerwińska, majcze4@st.amu.edu.pl
Adres mailowy roku: 2022fromanska@gmail.com

III rok – mgr Séverine Pacholczyk, sevpach@amu.edu.pl
Starosta, adres mailowy: Magdalena Orman, magdalena.orman13@op.pl
Zastępca starosty, adres mailowy: Katarzyna Ważna i Karolina Twardowska, cecyliawazna@gmail.com
Adres mailowy roku: 2021filrom@gmail.com