Zakład Studiów Hispanistycznych

Pracownicy i doktoranci Zakładu Studiów Hispanistycznych prowadzą działalność badawczą i dydaktyczną skoncentrowaną na kulturze hiszpańskiego obszaru językowego. Publikujemy i nauczamy o literaturze, kinie, historii i myśli filozoficznej Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej. Zajęcia przedmiotowe uzupełniamy wykładami z teorii badań literackich, warsztatami z praktyki komentarza tekstu literackiego oraz szerokim wachlarzem ćwiczeń przekładowych.  
Literatura – jako forma zapisu ludzkiego doświadczenia – stanowi dla nas nie tylko fenomen kulturowy i estetyczny, ale także ważną składową procesów społecznych, w związku z czym w praktyce akademickiej wiele uwagi poświęcamy narracjom o historii, zagadnieniom tożsamości, pamięci i traumy, a także powiązaniom literatury z filozofią,  mediami, ideologią i polityką.  
W kręgu zainteresowań członków Zakładu znajdują się także literackie przedstawienia mniejszości, inności i podporządkowania. W naszych projektach istotne miejsce zajmują  literatury mniejsze Półwyspu Iberyjskiego oraz rdzenne kultury Ameryki Łacińskiej, także studia  feministyczne i maskulinistyczne, postkolonialne i dekolonialne oraz multimedialne formy twórczości (filmy, seriale, narracje cyfrowe i graficzne, piosenki, fotografie, komiksy etc.).

kierownik: prof. dr hab. Magda Potok, mpotok@amu.edu.pl
tel. 61 829 36 39
Pracownicy: prof. UAM dr hab. Alfons Gregori i Gomis
prof. UAM dr hab. Iwona Kasperska
prof. UAM dr hab. Amán Rosales Rodríguez
dr Joanna Studzińska
dr Wiosna Szukała
dr Judyta Wachowska
mgr Barbara Curzytek
mgr Magdalena Wegner
mgr Monika Wojtysiak
lic. Joana Catany Blázquez