Projekt francuskojęzyczny

Opis projektu językowego „Inspiracje językowe – le plaisir d’apprendre”
Koordynatorka projektu w Instytucie Filologii Romańskiej UAM : mgr Anna Matera-Klinger
Wykładowcy biorący udział w projekcie: dr Jolanta Dyoniziak
Projekt « Inspiracje językowe – le plaisir d’apprendre” składał się z dwóch etapów:

* wykonanie przez studentki i studentów I roku filologii romańskiej vloga w języku francuskim z napisami w języku polskim wokół tematu „Mes passions francophones” zainspirowanego swoimi zainteresowaniami i tematyką zajęć (styczeń 2021) 
* realizacja projektu  „Mes inspirations linguistiques” przez studentki i studentów II roku filologii romańskiej, forma tego projektu była bardzo różnorodna (styczeń 2022)

Poniżej zamieszczamy opisy i realizacje w/w projektów.
Opis (1) projektu na vloga „Mes passions francophones” został wysłany studentom w formie elektronicznej. Prace były przyjmowane przez wykładowczynie do 15 stycznia 2021. Zapraszamy do obejrzenia wysoko ocenionych filmów, których wykonawcy zgodzili się na publikację:
* Jowita Jakubiak, Bartłomiej Płóciennik, « Mes passions francophones. Entre Paris et Poznań »
https://www.youtube.com/watch?v=QEKePtuljYc

* Magda Glabas, « Mes passions francophones. La Nouvelle Vague »
https://www.youtube.com/watch?v=0VCdJM01Qm0

* Magdalena Korczyk, « Mes passions francophones. Les clichés sur les Français »
https://www.youtube.com/watch?v=5U45HZkeyFA

Opis (2) kontynuacji projektu „Mes inspirations linguistiques” również został wysłany studentom w formie elektronicznej. Prace były przyjmowane przez wykładowczynię do 28 stycznia 2022. Prace projektowe studentek i studentów zostały pogrupowane w cztery kategorie, do których obejrzenia zachęcamy:
* dopasowanie tekstu do obrazka (3) - associer les textes aux images  
* pocztówka dźwiękowa (4) - carte sonore
https://www.youtube.com/watch?v=M7bM4bstRr8

* muzyka i poezja (5) - musique et poésie  
* proza literacka i rola zmysłów (6) – prose littéraire et rôle des sens

Opinie studentek i studentów (7)
Z opinii studentek i studentów dowiadujemy się, że zrealizowany projekt językowy był bardzo dobrze odebrany na kilku płaszczyznach - nauki języka, ćwiczenia różnych sprawności językowych, ale także rozwijania kreatywności. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach akademickich projekt będzie się rozwijał i dostarczał przyjemności z uczenia się.
Félicitations aux réalisatrices et aux réalisateurs du projet!

Opis projektu językowego IFRom z linkamiObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Opis projektu językowego IFRom z linkami (27.4 KB)
1 Projekt vlog 2020 2021 opis 1Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF 1 Projekt vlog 2020 2021 opis 1 (272.5 KB)
2 Projekt inspiracje językowe 2021 22 opis 1Oczekujący
PDF
Pobierz PDF 2 Projekt inspiracje językowe 2021 22 opis 1 (281.4 KB)
3 associer texte imageObowiązujący
PDF
Pobierz PDF 3 associer texte image (1.6 MB)
5 musique poesieObowiązujący
PDF
Pobierz PDF 5 musique poesie (2.4 MB)
6 prose role des sensObowiązujący
PDF
Pobierz PDF 6 prose role des sens (4.3 MB)
7 opinie 1Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF 7 opinie 1 (215.3 KB)
8 spotkanie nauczyciele JO 2Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF 8 spotkanie nauczyciele JO 2 (5.8 MB)